تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - دلیل ازدولج خخخخ

دلیل ازدولج خخخخ

زن: عزیزم! یادته روز خواستگاری وقتی ازت پرسیدم چرا میخوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟


شوهر: آره، خوب یادمه
گفتم: میخواهم یک نفر را در زندگی خوشبخت کنم

زن: خوب، پس چی شد؟

شوهر: خوب، خوشبخت کردم دیگه

زن: کیو خوشبخت کردی؟

شوهر: همون بیچاره ای رو که ممکن بود با تو ازدواج کنه


موضوع: طنز و سرگرمی،
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 27 اسفند 1393 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ طلوع ]