تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - معجون آرامش

معجون آرامش

کسری انوشیروان از بزرگمهر خشمگین شد و دستور داد


در سیاهچال به زنجیرش کنند


چند روزی از این ماجرا گذشت ، کسری افرادی را فرستاد


تا از حال بزرگمهر برایش خبر ببرند.


آنان دیدن بزرگمهر قوی و شادمان است و از او سوال پرسیدند


که چرا در این حال اینچنین آسوده هستی


بزرگمهر گفت : معجونی ساخته ام ار 6 جزء و بکار می برم به این دلیل است


که مرا اینگونه نیکو می بینید


گفتند : آن معجون را به ما هم بگو تا در زمان گرفتاری استفاده کنیم


بزرگمهر گفت :


1 . اعتماد به خدای عزوجل است


2 . آنچه مقدر است بودنی است


3 . شکیبایی برای گرفتار بهترین چیز است


4 . صبر نکنم چه کنم


5 . شاید حالتی سخت تر از این رخ دهد


6 . از این ساعت تا ساعت بعد امید گشایش است


زمانی که سخنان بزرگمهر را به کسری رساندند


بزرگمهر را آزاد کرد و او را گرامی داشت
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 04:14 ب.ظ ] [ گیسو ]