تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - بهترین هدیه

بهترین هدیه


1 _ بهترین هدیه برای پدر عزت است.

2_ بهترین هدیه برای مادر احترام است.

3_ بهترین هدیه برای استاد احوال پرسی است.

4_ بهترین هدیه برای فرزند مهربانی است.

5 _ بهترین هدیه برای عشق محبت است.

6_ بهترین هدیه برای طفل تربیت است.

7_ بهترین هدیه برای دوست وفا است.


8_ بهترین هدیه برای جامعه خدمت است.

9 _ بهترین هدیه برای همسایه همدردی است

10_ بهترین هدیه برای مرده دعا است.

11_ بهترین هدیه برای آخرت نیکی است.

پس همیشه با بهترین ها انس بگیرید،

بهترینها را برایتان ازدرگاه ایزد آرزومندم.ادامه مطلب
[ سه شنبه 6 مرداد 1394 ] [ 05:28 ب.ظ ] [ گیسو ]