تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - دَمِت گَرم....

دَمِت گَرم....

 ✘ آهاــے✘

✓دُختـَرے↯ کِه نَــذر کَردے این یِه ماهو واسه امام حُسِین چادر سیاه سَـر کُنــے✓


✘ آهاــے✘
✓پِسَـرے↯ کِه موهات آخرین مُدِ فَشِنہ ولے این شبا یه تیپ یه دَست مِشکی زَدے و سَرِت رو پاییـــن اِنداختــے✓


✘ آهاــے✘
✓دُختـَرے↯ کِه تو خیابون صِداےِ نوحہ شِنیدے و روسَریتو کِشیدے جُلو و گُفتے اِمشَبو بیخیـــال✓


✘آهاــے✘
✓پِسـَرے↯ که اِمشَب دوستِت خواست بِه یـِه دُختـَر تیـکہ بِندازه

✓دَست گُذاشتے رو شونَــش گُفتـــے :

✓این شبا ⇱مُحرَمہ⇲ بیخیـــال . . .


✘آهاــے✘
✓دوستــے↯ کہ به احترامِ این شَبا بی خیال جُک و 18+ شُدے


" آهاـــــــے"

ـ⇙⇙با تـــ⇩ ⇩ـــو ام⇘⇘ـ

↫⇇ دمتــــ‌گـــرم⇉↬

موضوع: گفته ها و جملات زیبا،
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 30 مهر 1394 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ گلسا ]